Nyheter

Greta Torbergsen er ansatt som ny generalsekretær i Norges Farmaceutiske Forening.
Torbergsen er utdannet jurist og kommer fra en stilling i Akademikerne. 
Hun tar over for Edvin Alten Aarnes som går av med pensjon fra høsten av. 

Farmaceutene ønsker Greta Torbergsen velkommen til foreningen!

I anledning de siste dagers mediadekning av svenske legemiddelmyndigheters vedtak om å fjerne paracetamoltabletter fra butikkhyllene fra og med 1.november, har Norges Farmaceutiske Forening sendt ut en pressemelding. Pressemeldingen oppsummerer foreningens synspunkt knyttet til LUA-ordningen, spilt inn til Statens legemiddelverk gjennom flere høringssvar. Leder i Farmaceutene,  Tove Ytterbø, etterlyser en evaluering av LUA-ordningen med særlig tanke på pasientsikkerhet og mulige tiltak som kan redusere risiko for feilbruk. 

 

Vest-Agder krets av NFF avholdt årsmøte 15.april på Vitusapotek Elefanten i Kristiansand. 
Nedenfor finner du kretsstyrets årsberetning og regnskap for 2014. 

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell (NLH) har siden høsten 2013 hatt apper for smarttelefon tilgjengelig. Nå er det også lansert en egen app for nettbrett via henholdsvis AppStore og Google Play. 

Aust-Agder krets av NFF avholdt årsmøte onsdag 25. mars på Froland. 
På agendaen sto godkjenning av årsberetning og regnskap for 2014 , budsjett for 2015 samt valg. 

Årsmøte 2015 ble avholdt uten fremmøte. Avstemningen foregikk via nettet for de med e-postadresse og pr. post for de som har fått tilsendt papirkopi. Resultatene fra valget finner du lenger ned i artikkelen. 

Kretsstyret innkaller til årsmøte onsdag 15.april kl. 19.30. Årsmøtet avholdes i 3.etg. på Vitusapotek Elefanten i Kristiansand. 

Kretsen avholdt årsmøte 25.mars 2015 på Quality Hotel and Resort Sarpsborg.

Vaksiner og særlig bivirkninger knyttet opp mot bruken av slike får mye omtale i media. Høsten 2013 besluttet Stortinget at vaksinen mot rotavirus skulle inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet.

Helse og omsorgsdepartementet sendte ut forslag til h-reseptforskrift med det formål å legge til rette for oppfølging av legenes rekvirering og riktig økonomisk oppgjør mellom apotek og helseforetak ved utlevering av legemidler som finansieres av de regionale helseforetakene. Forskriftenen regulerer rekvirering og utlevering av h-reseptlegemidler, og behandling av helseopplysninger i forbindelse med det økonomiske oppgjøret.