Nyheter

I løpet av 2014 har det blitt avholdt 3 møter i seksjonen for privatansatte farmasøyter, NFF-P. 

Referat fra møtene 20.januar, 24.mars og 2.september finner du nedenfor. 

Du kan bli den heldige vinner av en iPad dersom du verver ett eller flere medlemmer til NFF innen mars 2015. 
NFFs vervekampanje startet på Farmasidagene i november. Flere besøkende på foreningens stand benyttet anledningen til å delta i kampanjen. Nå inviterer NFF alle sine medlemmer til å verve ett eller flere medlemmer, se annonse på siste side i NFT 1/2015.

Troms og Finnmark krets avholdt medlemsmøte 1.november i Tromsø. 

På agendaen sto blant annet foredrag ved Beate Garcia og Stine Haustreis samt forslag til vedtekstendringer til behandling på det forestående Representantskapsmøtet. 

Møtet ble avsluttet med middag og en tur innom hotellets skybar i toppetasjen. Fullstendig referat. 

Høstmøtet for medlemmer i Vestfold krets fant sted på Cafe M i Tønsberg 5.november 2014. Tema for møtet var "Potensielle farmasøyttjenester i apotek - med eksempler fra Norge og Skottland".

Årets høstmøte ble avholdt den 23. oktober 2014 ved Rica hotell Maritim i Haugesund. Før det faglige programmet startet, nøt de oppmøtte hver sin tapastallerken i Gallionen.

Nasjonal faglig veileder "Bruk av opioider – ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter" er ferdigstilt og publisert på nettsidene til Helsedirektoratet.
Hilde Frøyland, avdelingsleder og cand. pharm. ved Diakonhjemmets sykehusapotek, Oslo har representert Norges Farmaceutiske Forening i arbeidsgruppen.

Som et innspill i arbeidet med ny Legemiddelmelding, har Apotekforeningen og Norges Farmaceutiske Forening sendt et felles brev til helse- og omsorgsdepartementet. 
- Bruk farmasøytkompetansen bedre i apotek, er budskapet fra leder i NFF Tove Ytterbø og administrerende direktør i Apotekforeningen Per T. Lund. 

Styret i Pensjonistkretsen har som mål å sende ut et informasjonsbrev til medlemmene i tillegg til årsmeldingen. 

Hovedformålet med informasjonsbrevet er å oppdatere medlemmene om hva som skjer med pensjonen for inneværende år. 

Nyhetsbrevet finner du her . 

Pensjonistkretsen av NFF inviterer til medlemsmøte  
Fredag 7. november 2014 kl. 16.05,

i Folkets Hus, møterom ODIN (2.etg)
(umiddelbart etter avslutning av det offisielle Farmasidag-programmet)

Tilfeldig forbipasserende ble  spurt om hva de visste om farmasøyter på vår stand utenfor Nathionalteateret på Verdens farmasøytdag, 25.september 2014. Farmaceutenes journalist og fotograf Kai Hovden filmet det hele. Se hva de svarte her: https://vimeo.com/108769703 Viser du din kompetanse hver dag?