Nyheter

NFF Oslo og Akershus krets avholdt årsmøte 18.mars 2015. Årsmøtereferat

Kurs for farmasøyter ansatt i stat og kommune

Kurset avholdes 25. og 26. august i Kolonihagen på Grünerløkka, Korsgata 25, 0551 Oslo

 

Foreløpig program:

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) ønsker ikke søndagsåpne butikker. Dette er et prinsippspørsmål og vi ønsker at søndag skal være en annerledes dag i uken

På områdene apotek og helseforetak

Apotekområdet

Sentrale forhandlinger med Virke: Det ble ikke gitt sentrale tillegg i mellomoppgjøret 2015. Partene ble enige om at det skal gjennomføres reelle lokale forhandlinger på grunnlag av den enkeltes bedrifts virkelighet, dvs. bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Vi planlegger mange spennende arrangement utover høsten. 
Mer informasjon vil bli lagt ut på våre Facebook- og nettsider men hold av datoen (-e) allerede nå!

Farmasøytens rolle i legemiddelmeldingen
torsdag 10.september 2015
Apotekforeningens lokaler

Karrieredag for farmasistudenter
fredag 11.september 2015
Vilhelm Bjerknes Hus Auditorium 1 
kl. 12:15-15:30

 

 

NFF-P inviterer til medlemsmøte 9.juni 2015 kl 17:30 med legemiddelmangel som tema. Møtet avholdes i Smerud Medical Researchs lokaler i Drammensveien 41.  

Helseminister Bent Høie presenterte hovedinnholdet i Legemiddelmeldingen i torsdag 21.mai.  Leder i Farmaceutene, Tove Ytterbø, deltok i paneldebatten i etterkant av statsrådens presentasjon.  Nedenfor kan du lese Farmaceutenes umiddelbare kommentarer til det som kom frem på seminaret.  Farmaceutene kommer tilbake med flere kommentarer på et senere tidspunkt. 

Høydepunkter fra møtet torsdag 21.mai kan du lese på farmatid.no

Les hele Legemiddelmeldingen

Østfold krets av NFF har gleden av å invitere til vårmøte mandag 8. juni 2015, kl. 1900 på Quality Hotel Fredrikstad.

Hedmark krets har avgitt sin beretning for 2014. 
Her finner du årsmøteprotokollårsberetning, regnskap 2014 og budsjett 2015

 

Vestfold krets av NFF avholdt årsmøte 8.april 2015. I vedlegget finner du referat fra dette møtet (med valgresultater), styrets årsberetning, regnskap for 2014 samt budsjett for 2015.