Nyheter

Forskningsrådet har vedtatt at det skal etableres to nye helseforsknings­pro­grammer fra 2016. De er gitt titlene Bedre helse og livskvalitet gjennom livs­løpet (Bedre helse) og God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabili­tering (God behandling). For å få en god forankring av planene og et best mulig beslutningsgrunnlag for de nye tiårige programmene før de skal vedtas endelig, ønsket Forsknings­rådet synspunkter og kommentarer til programplanutkastene fra forsk­ningsmiljøer, brukere av forskningen og andre interesserte.

Les våre innspill her:

Farmaceutene, Legeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, NITO m.fl. – avholder felles tillitsvalgtkurs på Soria Moria Hotell 11. - 12. januar 2016.

Et ønsket delmål ved kurset er at tillitsvalgte kan høste impulser fra hverandre, både fra andre tillitsvalgte i samme organisasjon og fra tillitsvalgte i andre organisasjoner. Det kan forhåpentligvis også skape kontakter til nytte i videre tillitsvalgtarbeid.

Har du en kollega eller medstudent som ikke er medlem i Farmaceutene og som du ønsker å verve?
Lurer du på hva rollen som tillitsvalgt innebærer? 

Skriv ut ønsket brosjyre og distribuer!

Medlemskap (generell)

Student (generell)

Etikkrådet for farmasøyter inviterer til kveldsmøte, 7. oktober, i Apotekernes hus på Majorstuen i Oslo, se invitasjon

Temaet er:  "Klinisk virkelighet - placebo eller ikke"

Påmelding til post@nfs.no innen 4.oktober (begrenset antall plasser). 

Norges Farmaceutiske forening - i samarbeid farmasistudentene i Oslo og Fagutvalget ved Farmasøytisk Institutt - arrangerer Karrieredag  på 
Blindern fredag 11.september kl 12:15-16. 

Sted Vilhelm Bjerknes Hus, auditorium 1
 

12:15 – 12:20 Velkommen og praktisk info ved møteleder

Farmaceutene - i samarbeid med FUG Norge -  inviterer til prisutdeling «Årets farmasøyt 2015» og temamøte om falske legemidler

torsdag 24. september

Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram

kl 18-21

 

Temamøtet starter kl 18:30, rett etter prisutdelingen kl 18:00. 

Program for kvelden (med forbehold om endringer): 

 

Farmaceutenes leder, Tove Ytterbø, er intervjuet i VG torsdag 27.august i en sak der også SLVs Steinar Madsen og Per Olav Kormeset fra Giftinformasjonen uttaler seg. Ytterbø er bekymret for folks holdninger til reseptfrie legemidler og foreslår mindre pakninger som et virkemiddel for å signalisere at reseptfrie legemidler ikke er sukkertøy.

Mandag 17.august flyttet Farmaceutene inn i nyoppussede lokaler i Tollbugata 35. 
Fredag 14.august overleverte representant for gårdeier Andreas Mithassel nøkkelkortet til Farmaceutenes leder, Tove Ytterbø. 

Farmaceutene har svart på høring om - utkast til endring i lov om Statens pensjonskasse § 28 andre ledd mv.

Farmaceutenes nye generalsekretær, Greta Torbergsen, overtok nøkkelkortet fra Edvin Alten Aarnes og med det ledelsen av Norges Farmaceutiske Forenings sekretariat mandag 10.august.

Aarnes har vært Farmaceutenes generalsekretær gjennom de siste 26 årene. Mer om Greta Torbergsen kan du lese i Kai Hovdens intervju av vår nye generalsekretær i neste tidsskrift eller allerede nå på nett.