Nyheter

Kretsen avholdt årsmøte 25.mars 2015 på Quality Hotel and Resort Sarpsborg.

Vaksiner og særlig bivirkninger knyttet opp mot bruken av slike får mye omtale i media. Høsten 2013 besluttet Stortinget at vaksinen mot rotavirus skulle inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet.

Helse og omsorgsdepartementet sendte ut forslag til h-reseptforskrift med det formål å legge til rette for oppfølging av legenes rekvirering og riktig økonomisk oppgjør mellom apotek og helseforetak ved utlevering av legemidler som finansieres av de regionale helseforetakene. Forskriftenen regulerer rekvirering og utlevering av h-reseptlegemidler, og behandling av helseopplysninger i forbindelse med det økonomiske oppgjøret.

Troms og Finnmark krets avholdt årsmøte 7.mars 20105.

Årsmøtereferat

Styret i Oppland krets har avgitt sin beretning for aktivitet i 2014. 

Åsberetning 2014

Regnskap 2014

Budsjett 2015

Styret i Buskerud krets har utarbeidet årsberetning for kretsens aktivitet i 2014. 

Regnskap og budsjett for 2014 samt budsjett 2015

Farmaceutene har sendt høringssvar til forslag om ny førerkortforskrift. Kort oppsummert innebærer forslaget som er ute på høring en endring i helsekravene til førerett som vil bli forskriftsfestet i større grad enn de er i dag. Endringene medfører samtidig at mange som til nå har måttet søke fylkesmannen om dispensasjon, med de nye reglene vil kunne få førerett etter helseattest fra lege.

Nordland krets avholdt årsmøte lørdag 7.mars. På programmet sto ordinære årsmøtesaker samt faglige foredrag ved avdelingsoverlege Astrid Dalhaug og lege Terje Johannessen. Leder i Farmaceutene, Tove Ytterbø, orienterte om foreningens arbeid. 
Referat fra årsmøtet finner du her

NFF-O avholdt styremøte 23.februar. 
Les referat fra møtet. 

Styret i Telemark krets avholdt møte 3.februar 2015. 
Vedlagt finner du referat fra styremøtet.