Nyheter

Hensikten med denne artikkelen er å gjøre deg som medlem oppmerksom på konsekvensene av å inngå arbeidsavtaler, og av å akseptere endringer i avtaler du og arbeidsgiver tidligere har inngått. Hvis det er punkter i arbeidsavtalen, eller i informasjonen fra arbeidsgiver, som du er usikker på konsekvensen av, ta kontakt med oss for å rådføre deg før du signerer. Vi hjelper gjerne til! Skriv til oss på bistand@farmaceutene.no, og legg helst til din hovedtillitsvalgte på kopi.

Hensikten med denne artikkelen er å gjøre deg som medlem oppmerksom på konsekvensene av å inngå arbeidsavtaler, og av å akseptere endringer i avtaler du og arbeidsgiver tidligere har inngått.

Denne artikkelen er særlig rettet mot deg som er ansatt som – eller har tilbud om ansettelse som – apoteker/bestyrer/leder, og der arbeidsavtalen inneholder formuleringer om at du er i ledende eller særlig uavhengig stilling.

Farmaceutene er svært fornøyd med at det er avsatt 5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2016 til inhalasjonssjekk utført av farmasøyter i apotek. Dette viser at Regjeringen verdsetter den kompetansen farmasøyter innehar, og følger opp forslagene som ble signalisert i Legemiddelmeldingen, sier leder Tove Ytterbø i en pressemelding i dag. 

NFF Troms og Finnmark krets inviterer kretsens medlemmer og farmasistudenter ved UiT til høstmøte lørdag 31.oktober på Clarion Hotel The Edge i Tromsø kl 13:00. 

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 legges frem onsdag 7. oktober kl. 10.00.

 

Regjeringen vil satse mer på nye elektroniske løsninger i neste års statsbudsjett. Nettapotek er en av satsingene og det er budsjettert med 25 millioner til dette. Hva dette konkret vil si vites ikke på nåværende tidspunkt.

NFF Aust-Agder krets arrangerer - i samarbeid med Vest-Agder krets - høstmøte mandag 2.november kl 19:00 på Hotell Norge Lillesand. 
Tema for møtet er behandling av MS-sykdom.  Påmelding sendes elisabethrettedal@gmail.com innen 29.oktober. 

NFF Hordaland og Sogn- og Fjordane krets avholder høstmøte den 22.oktober 2015 i Allegaten 41 (RFB / Realfagsbygget) på universitetet i Bergen
Tema for møtet er psykologisk stress og emnet vil bli belyst av professor Hannah Family (University of Bath), David Wright fra (University of East Anglia) samt forhandlingssjef Jon Ole Whist fra Norges Farmaceutiske Forening. 
Påmelding til nff.hsf@gmail.com

Sentralstyret har tildelt årets pris til Håvard Horn.

Prisen Årets farmasøyt ble overlevert i forbindelse med markeringen av Verdens farmasøytdag 2015.

Norges Farmaceutiske Forening Østfold krets invitererer til høstmøte torsdag 22.oktober 2015 på Quality Hotel Sarpsborg- Grålum kl. 1900.

RELIS Sør- Øst holder foredrag: "Aktuelle informasjonskilder – hvordan finne frem?".