Nyheter

Østfold krets av NFF har gleden av å invitere til vårmøte mandag 8. juni 2015, kl. 1900 på Quality Hotel Fredrikstad.

Hedmark krets har avgitt sin beretning for 2014. 
Her finner du årsmøteprotokollårsberetning, regnskap 2014 og budsjett 2015

 

Vestfold krets av NFF avholdt årsmøte 8.april 2015. I vedlegget finner du referat fra dette møtet (med valgresultater), styrets årsberetning, regnskap for 2014 samt budsjett for 2015. 

Greta Torbergsen er ansatt som ny generalsekretær i Norges Farmaceutiske Forening.
Torbergsen er utdannet jurist og kommer fra en stilling i Akademikerne. 
Hun tar over for Edvin Alten Aarnes som går av med pensjon fra høsten av. 

Farmaceutene ønsker Greta Torbergsen velkommen til foreningen!

I anledning de siste dagers mediadekning av svenske legemiddelmyndigheters vedtak om å fjerne paracetamoltabletter fra butikkhyllene fra og med 1.november, har Norges Farmaceutiske Forening sendt ut en pressemelding. Pressemeldingen oppsummerer foreningens synspunkt knyttet til LUA-ordningen, spilt inn til Statens legemiddelverk gjennom flere høringssvar. Leder i Farmaceutene,  Tove Ytterbø, etterlyser en evaluering av LUA-ordningen med særlig tanke på pasientsikkerhet og mulige tiltak som kan redusere risiko for feilbruk. 

 

Vest-Agder krets av NFF avholdt årsmøte 15.april på Vitusapotek Elefanten i Kristiansand. 
Nedenfor finner du kretsstyrets årsberetning og regnskap for 2014. 

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell (NLH) har siden høsten 2013 hatt apper for smarttelefon tilgjengelig. Nå er det også lansert en egen app for nettbrett via henholdsvis AppStore og Google Play. 

Aust-Agder krets av NFF avholdt årsmøte onsdag 25. mars på Froland. 
På agendaen sto godkjenning av årsberetning og regnskap for 2014 , budsjett for 2015 samt valg. 

Årsmøte 2015 ble avholdt uten fremmøte. Avstemningen foregikk via nettet for de med e-postadresse og pr. post for de som har fått tilsendt papirkopi. Resultatene fra valget finner du lenger ned i artikkelen. 

Kretsstyret innkaller til årsmøte onsdag 15.april kl. 19.30. Årsmøtet avholdes i 3.etg. på Vitusapotek Elefanten i Kristiansand.