Nyheter

Nå henter vi inn grunnlagsdata for lønnsstatistikken.

24.10 - 25.10.19

Quality Hotel Expo, Fornebu

Målgruppe

Kurset retter seg mot Farmaceutenes foretakstillitsvalgte i helseforetak og sykehus, hovedtillitsvalgtsgruppene i apotekkjedene, sentrale hovedtillitsvalgte for frittstående apotek og hovedtillitsvalgte i stat og kommune. Også tillitsvalgte som er aktuelle for verv som FTV/HTV kan delta, forutsatt kapasitet på kurset.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet.

Læringsmål

Kurset er innrettet mot tillitsvalgte som har gjennomgått grunnkurset, og som har noe erfaring som tillitsvalgte. Kursdeltakerne skal få kjennskap til grunnleggende kommunikasjonsteknikk og budskapsformidling. Deltakerne skal også oppdateres på aktuelle fagpolitiske spørsmål.

Program

Program blir publisert når det er lagt.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:
 • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
 • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
 • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
 • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)
 • Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Påmelding er ikke åpnet.

Vi har sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset

20.6.19 – 21.6.19

Sted

Comfort Hotel Vesterbro, København

Målgrupper

Foretakstillitsvalgte m/vara og forhandlingsutvalgene i helseforetak og HTV-gruppen ved Diakonhjemmet sykehus.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom hovedavtalen ikke gir rett til fri med lønn, vil Farmaceutene også dekke eventuelt lønnstap.

Læringsmål

Evalueringskonferansen skal legge til rette for gjensidig erfaringsutveksling og læring, basert på de erfaringer de respektive forhandlingsutvalg har gjort seg i årets forhandlinger. Det vil også bli lagt opp til opplæring i prosjektstyringsverktøy, samt opplæring basert på de behov som måtte materialiseres.

Program

Her finner du programmet.

Rett til fri

Tillitsvalgte har rett til fri for å delta på tariffkonferanse og tilhørende kursing. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

 • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7
 • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi er sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra evalueringskonferansen

13.6.19 – 14.6.19

Sted

Rungstedgaard Hotel, Rungsted Kyst (København)

Målgrupper

Hovedtillitsvalgte i apotekkjedene og hovedtillitsvalgte for frittstående apotek.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom hovedavtalen ikke gir rett til fri med lønn, vil Farmaceutene også dekke eventuelt lønnstap.

Læringsmål

Evalueringskonferansen skal legge til rette for gjensidig erfaringsutveksling og læring, basert på de erfaringer de respektive forhandlingsutvalg har gjort seg i årets forhandlinger. Det vil også bli lagt opp til opplæring i prosjektstyringsverktøy, samt opplæring basert på de behov som måtte materialiseres.

Program

Her finner du programmet.

Rett til fri

Tillitsvalgte har rett til fri for å delta på tariffkonferanse og tilhørende kursing. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

 • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7
 • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
 • Staten: Hovedavtalen § 39
 • KS: Hovedavtalen del B § 3-6
 • NHO: Hovedavtalen § 4

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi er personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra evalueringskonferansen

2.9 – 3.9.19

Sted

Quality Hotel Expo, Fornebu

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle tillitsvalgte, og potensielle tillitsvalgte, i private apotek, sykehusapotek, sykehus, helseforetak og virksomheter i privat sektor/industrien. Tillitsvalgte og kontaktpersoner i kommunal sektor er også velkommen. Tillitsvalgte i staten har tilbud om eget grunnkurs på nyåret 2020.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Hovedavtalen mellom Farmaceutene og Virke, og avtalen mellom Farmaceutene og NHO gir rett til fri for å delta på kurs. Dersom fri til kurs medfører trekk i lønn, dekker Farmaceutene lønnstrekket. Hovedavtalen mellom Spekter og SAN gir ansatte rett til fri med lønn for å delta (HA § 26), og tillitsvalgte rett til fri med lønn for å delta (HA § 52).

Læringsmål

Tillitsvalgtkurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i rollen som tillitsvalgt i Farmaceutene, og deltakerne vil få kjennskap til Farmaceutenes organisasjon, våre overenskomster og relevante lover som regulerer arbeidslivet.

Program

Program blir publisert når det er utarbeidet. Det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

 • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7
 • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
 • Staten: Hovedavtalen § 39
 • KS: Hovedavtalen del B § 3-6
 • NHO: Hovedavtalen § 4

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Påmelding er ikke åpnet.

Det vil bli sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset

13.3.19 – 14.3.19

Sted

Quality Hotel Expo, Fornebu

Målgrupper

Tariffkonferansen er delt i to bolker med ulike målgrupper

 • Bolk 1, onsdag 13. mars omfatter sentralstyret, seksjonsstyrene og alle tillitsvalgte som skal delta i kollektive lønns- og avtaleforhandlinger i 2019.
 • Bolk 2, torsdag 14. mars kl 9:00 - 12:00 er åpent for alle medlemmer som ønsker å delta.

Kursavgift

Bolk 1: Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom hovedavtalen ikke gir rett til fri med lønn, vil Farmaceutene også dekke eventuelt lønnstap.

Bolk 2: Kursavgift er NOK 0,-. Reise og opphold må dekkes av den enkelte (med mindre vedkommende også deltar på bolk 1).

Læringsmål

Hovedprogrammet:

Tariffkonferansen skal gi deltakerne påfyll i kunnskapen om lønnsforhandlinger, verktøy som kan benyttes og forhandlingsteknikk. Det legges også opp til gjensidig erfaringsutveksling.

Program

Program for bolk 1 onsdag 13.mars
Program for bolk 2 torsdag 14.mars

Rett til fri

Tillitsvalgte har rett til fri for å delta på tariffkonferanse og tilhørende kursing. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

 • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7
 • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
 • Staten: Hovedavtalen § 39
 • KS: Hovedavtalen del B § 3-6
 • NHO: Hovedavtalen § 4

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Farmaceutene sender personlige invitasjoner til de som er aktuelle for deltakelse på bolk 1.

Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

MERK: Om du kun ønsker deltakelse på det eksterne programmet torsdag 14.mars (9-12) benytter du følgende påmeldingslenke

 

Foiler fra konferansen

21.3.19

Sted

Møterom 1858, Farmaceutene, Tollbugata 35, 0157 Oslo

Målgruppe

Kurset retter seg mot tillitsvalgte i alle sektorer som skal delta i kollektive forhandlinger om lønn- og/eller overenskomster/tariffavtaler i 2019.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. 

Læringsmål

Kurset passer for alle som skal delta i kollektive forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår. Deltakerne skal få kunnskap om forhandlingsteknikker som kan benyttes, uavhengig av type forhandling og tariffområde.

Program

Her finner du program for kurset. Det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

 • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 - rett til fri
 • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) - rett til fri med lønn
 • Staten: Hovedavtalen § 39 - rett til fri med lønn
 • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 - rett til fri med lønn
 • NHO: Hovedavtalen § 4 - rett til fri

Hovedavtalen mellom Farmaceutene og Virke, og avtalen mellom Farmaceutene og NHO gir rett til fri for å delta på kurs. Dersom fri til kurs medfører trekk i lønn, dekker Farmaceutene lønnstrekket.

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Det er sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra kurset

3.4 - 4.4.19

Sted

Støtvig Hotel, Larkollen

 

 

Leder NFT 10/18