Nyheter

Kretsstyret inviterte til årsmøte onsdag 20.mars klokken 18:00 på Café Mistral på Majorstuen

9:30
Registrering m/rundstykker

10:00
Oppstart, velkommen, praktisk

10:30 
Forhandlinger og forventninger  2019
Jon Ole Bjørklund Whist, forhandlingssjef

11:00
Økonomiske utsikter
TBA, Danske Bank

11:30 
Pause

12:00 
Hvordan tenker en arbeidsgiver
Greta Torbergsen, generalsekretær

Fagdag med tema Godt arbeidsmiljø er andre del av Tariffkonferansen 2019.

DATO: 14. mars 2019
TID: 09:00-12:00
STED: Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu

Åpent for alle medlemmer
 

Reisepolicy

Av hensyn til at våre ressurser skal gi mest mulig medlemsaktivitet og kursing, gjelder følgende:

 
Farmaceutene har inngått en rammeavtale med Bedriftsforbundet, som gir våre næringsdrivende medlemmer tilbud om sterkt rabattert medlemskap i Bedriftsforbundet.

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer Apotekerdagen for fjerde gang tirsdag 27.august 2019. 
Målgruppe for arrangementet er driftskonsesjonærer. 

 

Mer informasjon kommer. 

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer møte i samarbeid med Etikkrådet for farmasøyter. 
Mer informasjon kommer. 

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer for tredje gang Produksjonsdagen 2019. Arrangementet er et samarbeid med Legemiddelindustrien og er åpent for deg som jobber med eller er interessert i farmasøytisk produksjon i Norge! 

Arrangementet er gratis og det blir enkel servering fra kl. 16.30 til programstart kl. 17.00.

TID: 5. juni kl. 16.30–19.30
STED: Oslo Cancer Cluster Innovation Park (Ullern Videregående skole), Ullernchausseen 66, auditoriet Kaare Norum
 

FORELØPIG PROGRAM:

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer temamøte om Parkinsons sykdom i samarbeid med Norges Parkinsonforbund torsdag 28. mars 2019.

Tirsdag 7. mai arrangerer Norges Farmaceutiske Forening i samarbeid med Norsk Farmasøytisk Selskap frokostmøte med tema: "Legemiddelmangel - problematikk som har kommet for å bli".