Nyheter

Norges Farmaceutiske Forening inviterer farmasistudenter ved OsloMet og UiO til bedriftsbesøk hos Pharmaq* på Kløfta utenfor Oslo

Senterpartiet inviterer til fagpolitisk seminar: Trygge helse- og omsorgstjenester i kommunene
Mandag 4. mars 2019 i Stortingets kinosal 11.00-15.00. 
(Oppmøte 10.15 ved Stortingets inngang i Akersgata)

Farmaceutenes leder Rønnaug Larsen er invitert til å snakke om "Hvordan sikre kvaliteten i den medisinske behandlingen av eldre?" 

Program

Lønnsstatistikken opptatt i desember 2018 er nå publisert.

Svarte på lønnsundersøkelsen for studenter 2018 - ble trukket ut som vinnere av fylt NFF-sekk. 

 

Til Dagens Næringsliv (21.02.2019) uttrykker Rønnaug Larsen, leder i Farmaceutene, bekymring for utviklingen med opprettelse av apotekenheter med få ansatte.

Farmaceutene utarbeider hvert år lønnsstatistikk. Statistikken bygger delvis på en spørreundersøkelse distribuert til alle våre medlemmer, og dels på lønnsdata fra arbeidsgiver der det er tilgjengelig. 
I desember 2018 var gjennomsnittslønnen for farmasøyter:

Arbeidsplass Bachelor i farmasi/reseptar Master i farmasi/Cand.pharm
 
NFF-A Apotek 1 524.576 590.071
NFF-A Boots 536.716 599.567
NFF-A NMD/Vitus 505.108 531.520
NFF-A Frittstående i Virke 523.289 604.486
NFF-A Frittstående 563.966 524.623
NFF-F Sykehusapotek, andre helseforetak 544.146 644.644

NFF-O Staten

557.851

628.397

666.326 (m/Ph.D.)

NFF-P Legemiddelfirma, apotekkjede, grossist og andre private virksomheter

595.250

744.497

745.497 (m/Ph.D.)

NFF-D Apotekere   828.233

Lønnsundersøkelsen for studenter viser at vanlig timelønn for masterstudenter ligger mellom 124,- og 277,- kr per time, mens det for bachelorstudenter ligger mellom 159,- og 240,- kr per time.

Statistikken deles opp etter eksamensår hvis det er nok respondenter i gruppen.

Hvis du vil bruke statistikken til å vurdere hvor god din lønn er, eller hjelpe dine tillitsvalgte til å forhandle, er det viktig at du svarer på lønnsstatistikken når undersøkelsen blir sendt ut på høsten hvert år. 

Den fullstendige lønnsstatistikken er forbeholdt medlemmene.

 

Norges Farmaceutiske Forening, Hedmark krets har gleden av å invitere til medlemsmøte hos Curida på Elverum 

Styret i Telemark krets avholdt møte 6.februar. 

Årsmøtet ble avholdt på Sykehuset i Vestfold, Tønsberg med 15 deltagere.