Nyheter

Bli med på alle farmasøyters bursdagsfeiring!

Norges Farmaceutiske Forening og Farmasøyter uten Grenser  (FUG) inviterer til feiring av den internasjonale farmasøytdagen onsdag 25.september på Litteraturhuset klokken 18:00

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer jobbsøkerkurs for farmasistudenter i Oslo 19.

Fagrådet oppnevnes av Sentralstyret for 3 år av gangen. Fagrådet ledes av NFFs leder. Rådet består av inntil fire medlemmer ,i tillegg til leder og representant fra sekretariatet. Representant fra sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen for fagrådet samt den administrative driften av FEVU.

Medlemmer av NFF Oslo og Akershus krets inviteres til quizkveld med tapas kl.19:30 på Cafe Mistral (Majorstuveien 41, 0367 Oslo) fredag 25/01-2019. 

Kretsstyret inviterer til årsmøte tirsdag 5.februar klokken 19-21 i møterommet i kjelleren på Sykehuset i Tønsberg. Det vil bli skiltet fra vestibylen.
Anne Katrine Eek, spesialrådgiver ved RELIS Sør/øst står for det faglige innholdet med et foredrag om "Bivirkninger ved bruk av antikoagulantia" .
Årsmøtesaker er behandling av regnskap 2018, budsjett for 2019 , gjennomgang av styrets årsberetning for 2018 og presentasjon/valg av kandidater til styret. 

Foreningen nådde 5 prosent medlemsvekst i 2018 til tross for at den samlede organisasjonsgraden i Norge og Europa faller.

Hvor og når?

Oslo og Akershus krets 
07.jan Kveldsmøte Oslo (Farmaceutenes lokaler) 18:30 20:30 - møtet blir streamet på Facebook

Representantskapet 2017 besluttet å nedsette et organisasjonsutvalg med følgende mandat:

1. Kartlegge hvilke utviklingstrekk i samfunnet som trolig vil få størst konsekvenser for det organiserte arbeidslivet, og hvordan Farmaceutene bør møte disse utfordringene.

2. Se på eksisterende organisasjonsstruktur i sin helhet, herunder vurdere hvilken struktur og form organisasjonen bør ha for å oppnå sine mål på en best mulig måte. Utvalget skal foreslå ny struktur for organisasjonen.

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer jobbsøkerkurs for masterstudenter ved NTNU tirsdag 12.februar 2019.  Dette kurset tilbys våre studentmedlemmer hvert vårsemester. 

Dette er kurset for deg som ønsker å forberede deg til jobblivet etter fullførte studier, eller ønsker tips dersom du er på utkikk etter ny jobb. 
Her får du råd om hvor og hvordan man finner ledige stillinger, utarbeidelse av søknad,  gjennomføring av intervju, signering av arbeidskontrakt og sist - men ikke minst - blir det muligheter til å stille spørsmål. 

Kurset holdes av jurist og farmasøyt fra Norges Farmaceutiske Forening.

Program tirsdag 12.februar: 

  • 14:30-17:30 
  • Pizzaservering
  • Øya, Seminarrommet MTS11 i Medisinsk-teknisk forskningssenter (Olav Kyrres gate 9)