Nyheter

Lønnsoppgjøret 2019 kan bli krevende i NMD.

Foreningen har fått noen tilbakemeldinger fra medlemmer i Apotek 1 og Boots som er usikre på hvordan lønnsoppgjøret vil foregå i år.

Tidlig ettermiddag 1. april ble LO og NHO i mekling enige om å anslå frontfagsrammen til 3,2 % årslønnsvekst for 2019. Dermed er det klart for lønnsoppgjørene for Farmaceutenes medlemmer.

Vi mener utdanning, kompetanse, innsats, ansvar og oppnådde resultater skal ligge til grunn for våre medlemmers lønnsoppgjør.

Hedmark krets av Norges Farmaceutiske Forening innkaller til årsmøte onsdag 10. april 2019 klokka 18.30 på Scandic Hotel Ringsaker (Olrud).

Kretsstyret innkaller til årsmøte onsdag 10.april kl. 19.00. Møtet avholdes på Vitusapotek Elefanten i Kristiansand.

Kretsstyret inviterer til årsmøte på Grand Hotel Terminus (Zander Kaaes gate 6, 5015 Bergen, Norge11.april klokken 18:00.  

Trøndelag krets avholdt årsmøte torsdag 11.april på Quality Hotell Panorama Tiller, Trondheim. 

Frokostmøte med legemiddelmangel som tema 7.mai er dessverre fulltegnet. 
Send en mail til kurs@farmaceutene.no dersom du ønsker å bli satt på venteliste. 

Telemark krets gjennomførte elektronisk årsmøte i uke 13. 
Protokoll fra årsmøtet. 

Dagsorden for møtet

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av årsberetning 2018
Godkjenning av handlingsplan 2019
Godkjenning av regnskap 2018 
Godkjenning av budsjett 2019
Valg 

Ingen innkomne saker foreslått av medlemmene.