Nyheter

Kretsstyret inviterer til årsmøte onsdag 20.mars klokken 18:00 på Café Mistral på Majorstuen

9:30
Registrering m/rundstykker

10:00
Oppstart, velkommen, praktisk

10:30 
Forhandlinger og forventninger  2019
Jon Ole Bjørklund Whist, forhandlingssjef

11:00
Økonomiske utsikter
TBA, Danske Bank

11:30 
Pause

12:00 
Hvordan tenker en arbeidsgiver
Greta Torbergsen, generalsekretær

Fagdag med tema Godt arbeidsmiljø er andre del av Tariffkonferansen 2019.

DATO: 14. mars 2019
TID: 09:00-12:00
STED: Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu

Åpent for alle medlemmer
 

Reisepolicy

Av hensyn til at våre ressurser skal gi mest mulig medlemsaktivitet og kursing, gjelder følgende:

 
Farmaceutene har inngått en rammeavtale med Bedriftsforbundet, som gir våre næringsdrivende medlemmer tilbud om sterkt rabattert medlemskap i Bedriftsforbundet.

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer Apotekerdagen for fjerde gang tirsdag 27.august 2019. 
Målgruppe for arrangementet er driftskonsesjonærer. 

 

Mer informasjon kommer. 

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer møte i samarbeid med Etikkrådet for farmasøyter. 
Mer informasjon kommer. 

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer for tredje gang Produksjonsdagen 2019 - et åpent møte for deg som jobber med eller er interessert i farmasøytisk produksjon i Norge! 

TId;   5.juni (ettermiddag/kveld)
Sted: TBA

Følg med for mer informasjon!

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer temamøte om Parkinsons sykdom i samarbeid med Norges Parkinsonforbund torsdag 28. mars 2019.

Norges Farmaceutiske Forening arrangerer i samarbeid med Norsk Farmasøytisk Selskap frokostmøte om Legemiddelmangel 7.mai 2019 klokken 08:00-10:00.
Frokostservering fra 07:30. Mer informasjon kommer.