Nyheter

Et plutselig hull eller tannskade kan være en utfordring for privatøkonomien. Som medlem i Farmaceutene kan du tegne tannhelseforsikring med en god rabatt.

Lektorene har vært lønnstapere i kommunen i årevis, samtidig som skolen mangler kvalifiserte lærere. – For å gjøre det mer attraktivt å jobbe i skolen må KS verdsette høy kompetanse i langt større grad, sier leder for Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen.

Årets oppgjør viser at Oslo kommune i for liten grad belønner ansatte med høy utdannelse, og gjør det mindre attraktivt å jobbe i kommunen.

Det er brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. – Staten viser ingen vilje til å følge opp fjorårets avtale om offentlig tjenestepensjon, og avviser å tariffeste allerede avtalte AFP-rettigheter. Det er både skuffende og oppsiktsvekkende, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam. Oppgjøret går nå til mekling.

Sentralstyret leder foreningens virksomhet mellom representantskapsmøtene (årsmøte). Sentralstyret i NFF kan sammenlignes med Regjeringen og representerer dermed den utøvende makt.

Akademikerne krever solid reallønnsvekst for høyt utdannede i Oslo kommune – og at lønnsforhandlingene skjer lokalt på den enkelte arbeidsplass.

- Staten skal utvikle stadig mer avanserte og brukervennlige tjenester til innbyggerne og er avhengig av høy kompetanse for å lykkes. Da må virksomhetene kunne gi god lønn for å gjøre seg attraktive, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

Vinnerne er trukket, og her finner du også fasit for årets påskequiz.

Nestleder i Farmaceutene og leder for NFF-P (forum for privatansatte farmasøyter) Ørjan Apelands umiddelbare respons på Helsenæringsmeldingen som ble lagt frem fredag 5.april er positiv. 

Den nye overenskomsten betyr at all lønnsdannelse avtales lokalt, mellom tillitsvalgt og apoteker.