Nyheter

Nedenfor kan du finne powerpoint og referat fra høstmøte som ble avholdt av Hordaland og Sogn og Fjordane krets, torsdag 3.oktober i Scandic Ørnen i Bergen (krever innlogging).

Apotekerne i Vitusapotek går i praksis ned i lønn i år, mens eierne går med overskudd. Det har skapt store reaksjoner. 

Årets Farmasøyt er en utmerkelse som gis til en yrkesaktiv farmasøyt som på en spesiell måte har bidratt til å forsterke, utvikle eller befeste farmasiens og farmasøytenes rolle i

Representantskapet er Farmaceutenes øverste organ, og består av representanter fra foreningens kretser, seksjoner og fora. Representantskapsmøtene holdes hvert år i november.

 

Informasjon om resultatet fra meklinga mellom SAN/Farmaceutene og Spekter/NMD

Det ble tirsdag 17. september klokken 0100 oppnåd enighet mellom SAN/Farmaceutene og Spekter/NMD (Vitus) om mellomoppgjøret 2019.

 

Det ble holdt styremøte 4. september 2019.

Foiler fra kurset (krever innlogging)

Tidspunkt

Startdato: 2 sep 2019 - 09:00
Sluttdato: 3 sep 2019 - 15:45
 
 

Fagområde

Jus, lønn, organisasjon
 

Læringsmål

Tillitsvalgtkurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i rollen som tillitsvalgt i Farmaceutene, og deltakerne vil få kjennskap til Farmaceutenes organisasjon, våre overenskomster og relevante lover som regulerer arbeidslivet.

Påmeldingsinfo

Det er sendt invitasjon pr Questback med unik og personlig påmeldingslenke til aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde deltatt på arrangementet, send henvendelse til kurs@farmaceutene.no

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold.

Rett til fri

Tillitsvalgte – og potensielle tillitsvalgte – har rett til fri for å delta på tillitsvalgtskurs. Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7 (fri, i utgangspunktet ikke med lønn)
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte) (fri med lønn)
  • Staten: Hovedavtalen § 34 (fri med lønn)
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6 (fri med lønn)
  • Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Dersom fri til kurs medfører trekk i lønn, dekker Farmaceutene lønnstrekket. 

Informasjon om betinget permitteringsvarsel