Nyheter

Onsdag 20. juni kl 18:20 ble lønnsoppgjøret for Spekter område 10 "lukket" etter sentrale forhandlinger (fase 3) mellom Spekter og SAN. Resultatet fra B-delsforhandlingene i sykehusene kan dermed offentliggjøres, og lønnsoppgjøret effektueres.

Du har søkt "drømmejobben", du har vært på intervju, og nå har du fått et tilbud. "Konfidensielt", sier arbeidsgiver. Er det virkelig ikke lov til å diskutere tilbudet med noen?

Det ble oppnådd enighet mellom Spekter og SAN i de avsluttende forhandlingene i Spekter område 9 mandag 11. juni. Lønnsoppgjøret for Farmaceutene i NMD/Vitusapotek kan dermed effektueres.

Telemark krets avholdt møte for medlemmene 4.juni på Sykehuset i Skien. 
Referat fra møtet 

Bare hver femte som er i risikogruppen tar vaksine mot sesonginfluensa. Hvorfor er det ikke flere? Hvordan skal vi få til økt voksenvaksinasjon? Og hva betyr økt vaksinering for antibiotikaresistens?

Til tross for strålende solskinn utenfor og en av årets varmeste dager så langt var oppmøtet godt da Farmaceutene og LMI arrangerte Produksjonsdagen 7.juni 2018. 

Lønnsforhandlingene for Virke HUK 2018 (Diakonhjemmets sykehus) finner sted til høsten, men hovedavtalen/parallellavtalen skal forhandles nå i juni.

Kretsstyret inviterer til sommermøte onsdag 13.juni. 

Vi møtes på Torggata Bowling for bowling og pizza kl 18:00.

Invitasjon med påmeldingslenke er sendt medlemmene på epost. 

Eventuelle spørsmål om arrangementet kan rettes til Ornela Ademi på: ornelakristina@hotmail.com

Virke og Farmaceutene jobber med omfattende revisjon av tariffavtalen for apotek. Vanligvis gjennomføres disse forhandlingene på våren, men partene er enige om en utsettelse for å kvalitetssikre prosessen. Selv om forhandlingene utsettes vil lønnsoppgjøret fortsatt gjelde fra 1. april og bli etterbetalt.

Lønnsoppgjøret for Spekter-området er ennå ikke avsluttet. Det blir sentrale forhandlinger for å avslutte områdene 9 og 10.