Søk stipendmidler!

utlysning_-_stipend_20183.png

Søk stipendmidler!

Apoteker Morten Nyegaard og hustru Katrine Nyegaards legat har som formål å bidra til forskning innen immunologi, kreft- og hjerte-/karsykdommer.

Stipendmidler på 300 000 kroner utlyses til en eller flere farmasøyter som driver forskning på minimum PhD nivå innen/med tilknytning til immunologi, kreft eller hjerte/karsykdommer.

Avhengig av søknadene kan stipendmidlene gis til ett eller flere stipend. Innvilges flere stipend, fordeles stipendmidlene på de ulike stipendene.

Stipendmottaker(e) må være medlem av Norges Farmaceutiske Forening.

Søknadsfrist: 1. mars 2019

Søknadsskjema