Fond avviklet

utlysning_-_stipend_20183.png

Fond avviklet

Apoteker Morten Nyegaard og hustru Katrine Nyegaards legat hadde som formål å bidra til forskning innen immunologi, kreft- og hjerte-/karsykdommer.

Fondet ble avviklet i 2019.