Ny særavtale i Apotek 1 om arbeidstid, og litt om permitteringer

time-2980690.jpg
Pixabay: time-2980690.jpg

Ny særavtale i Apotek 1 om arbeidstid, og litt om permitteringer

De hovedtillitsvalgte i Apotek 1 inngikk 27. april ny særavtale om planlegging av arbeidstid under koronaepidemien. I dette skrivet informerer de hovedtillitsvalgte om den nye særavtalen, samt om permitteringer i Apotek 1.

Ny særavtale i Apotek 1

Hovedtillitsvalgte i Apotek 1 hadde 27.4.20 drøfting med ledelsen i Apotek 1 for å komme frem til en ny særavtale for hvordan arbeidstid skal planlegges i forbindelse med koronaepidemien. Epidemien har rammet oss i apotek på en uforutsett måte og det har vært behov for å gjøre grep, både for å tilpasse oss til endrede åpningstider og for å sikre at flest mulig av farmasøytene har kunnet beholde jobbene sine sine i størst mulig grad. Ny særavtale er inngått med ledelsen i Apotek 1 og hovedpunktene i denne er:

  • Partene er enige om at varslingsfristen gitt av § 4-2 «Arbeidsplan» i Overenskomst Virke-NFF midlertidig settes til side.
  • Arbeidstid kan endres med 3 dagers varsel, men partene lokalt kan bli enige om kortere frist.
  • Ulempetillegg utbetales etter opprinnelig oppsatt arbeidsplan ved endringer som gjøres med inntil 1 ukes varsel.
  • Balanseperioden brukes på vanlig måte, men med avregninger hver 6. uke. Timer i balanse skal ved periodens slutt skal være maksimalt to timer pluss/minus.
  • Ved behov for mer permanente endringer i turnus, kan dette gjøres innenfor en varslingsfrist på 1 uke. Vi oppfordrer her til god dialog mellom plasstillitsvalgt og apoteker for å sikre en god og rettferdig grunnturnus.
  • Det bør så langt som mulig tilstrebes at arbeid på ulempetidspunkt fordeles mest mulig jevnt mellom det farmasøytiske personalet.
  • Overenskomstens bestemmelser for merarbeid og overtid gjelder.

Denne særavtalen gjelder frem til 31.05.20, men kan forlenges hvis det er behov for det. Den kan også sies opp av begge parter med en ukes varsel. Særavtalen er å regne som en del av overenskomsten, og som for overenskomsten gjelder også særavtalen for alle farmasøyter og farmasistudenter som er medlemmer av Farmaceutene.

Den nye særavtalen finner du her.

Litt om permitteringer

Noen av farmasøytene i Apotek 1 er dessverre permittert, enten helt eller delvis. Dette er en veldig uheldig situasjon, som vi helst skulle vært uten. Hovedtillitsvalgte har tro på at denne situasjonen blir borte om ikke lenge og at alle er tilbake i normal jobb snart.

Noen av dere har reagert på at det ved sykdom brukes vikarer fra andre apotek, i stedet for å be den som er permittert om å komme tilbake på jobb. Det vi da skal huske på er at grunn til det kan være en vurdering gjort av apoteker og den permitterte i samarbeid for å unngå at vedkommende mister dagpenger. Er en ansatt permittert bare 40%, og jobber en dag, mister man grunnlag for dagpenger og det totale lønnstapet kan bli veldig stort for den permitterte. Har du spørsmål om dette, eller en konkret sak; Kontakt oss gjerne på HTV-apotek1@farmaceutene.no

Videre er det viktig å huske på at i de aller fleste permitteringssakene er hvert apotek behandlet for seg. Derfor er det ansiennitet på hvert apotek som har vært utslagsgivende for hvem som er permittert. Det kan virke urettferdig at en med kortere ansiennitet på et annet apotek fortsatt har jobb, men selv om to apotek er i samme by, er de ikke behandlet sammen. Derfor kan det være slik at en med kortere ansiennitet kan bli lånt ut til et apotek hvor en med lengre ansiennitet er permittert. Det kan virke urettferdig, men er ikke ulovlig, og faktisk kan det være lurt i forhold til beregning av dagpenger. Det finnes unntak til dette, og vi har tilfeller hvor flere apotek er behandlet sammen.

Noen ansatte i apotek har vært permittert en god stund nå. Da er det viktig for plasstillitsvalgte og apoteker å ha en god prosess for å få ansatte tilbake i jobb. Der det fortsatt er behov for permitteringer skal det etter 4 uker fra første varsel, kalles inn til et nytt drøftelsesmøte og apoteker skal igjen redegjøre for hvilket behov det er for fortsatt permittering. Tall for kundenedgang og omsetning sammenlignet med samme periode forrige år skal fremlegges på nytt for perioden apoteket har vært under permittering. Plasstillitsvalgt kan gjerne be om at sammenligningen presenteres uke for uke. Der det fortsatt er behov for permittering, skal apoteker sende nytt permitteringsvarsel til de berørte. Dette er veldig viktig for opprettholdelse til retten av dagpenger fra NAV.

Med vennlig hilsen,

HTV-gruppen i Apotek 1