Ny løypemelding Spekteroppgjøret

san_logo.jpg
SAN

Ny løypemelding Spekteroppgjøret

Lønnsoppgjøret i Spekter område 9 (bl.a. NMD) og område 10 (helseforetak) forhandles lokalt. Selv om partene lokalt kommer til enighet, sluttføres oppgjøret formelt sett sentralt, og det er sperrefrist på resultatene til oppgjøret er "lukket".

Forhandlingene i NMD ble gjennomført 26. april, og berører alle Farmaceutenes medlemmer som jobber i Vitus-apotek. Partene kom til enighet på ettermiddagen samme dag.

I område 10 (helseforetak) er det oppnådd enighet i følgende helseforetak:

  • Sykehusapotekene HF
  • Sykehusapotek Nord HF
  • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
  • Sjukehusapoteka Vest HF
  • St. Olavs hospital HF

Det er konstatert behov for bistand i følgende helseforetak:

  • UNN HF
  • OUS HF
  • Helse Bergen HF

I Helse Finnmark HF og Sykehuset Innlandet HF ivaretas Farmaceutene av NITO, det foreligger pt ingen informasjon om status.