Ny leder på plass

ronnaug_oppstart_bredde_jan_2017_edited-1.jpg

Ny leder på plass

– Jeg gleder meg til å ta fatt på alle de spennende oppgavene som venter meg, som for eksempel farmasøytutlevering, sier ny leder av Farmaceutene Rønnaug Larsen. 

Statens legemiddelverk har utredet farmasøytutlevering på oppdrag fra Helse- og omsorgsdeparatementet. Farmaceutene har deltatt på flere møter i regi av Legemiddelverket og Larsen gleder seg til å ta opp tråden. Mer om farmasøytutlevering kan du lese her

Den nye lederen var på plass i lederstolen fra mandag 2. januar.  Sekretariatet ønsker Larsen varmt velkommen og lykke til!