Ny hovedavtale for Spekter

hellerud_og_bratten_-_spekter_harevisjon_2021.jpg
Farmaceutene

Ny hovedavtale for Spekter

Spekter og SAN har 10. og 11. november reforhandlet hovedavtalen, som bl.a. ligger til grunn for Vitusapotek og helseforetakene. Resultatet er flere forbedringer for partssamarbeidet, og et grønnere norsk arbeidsliv.

Hovedavtalen er i det all hovedsak prolonger, men partene har fått til vesentlige endringer.

I 2017 startet arbeidet med en innledning til hovedavtalen og den er nå på plass. Innledningen trekker frem viktigheten av partsarbeidet og den norske modellen.

SAN er veldig fornøyd med at fokuset på bærekraft er styrket, både i innledningen og som et eget drøftingspunkt i § 30. Drøftingsbestemmelsen er også oppdatert på viktigheten av å involvere arbeidstakerne ved innføring av ny teknologi og digitalisering.

I tillegg har vi fått oppdatert teksten i § 44 som sier at etterutdanning knyttes til vedlikehold av kompetanse som er nødvendig for de oppgaver arbeidstakeren har.

Vi vil også trekke frem et nytt punkt om at verv som tillitsvalg gir kompetanse og skal vurderes i den videre tjeneste og karriere.

Den nye hovedavtalen gjelder fra 1. januar 2022, og Farmaceutene/SAN vil sende ut mer detaljert informasjon om endringene, og om jobben som nå må gjøres med å etablere og revidere tilpasningsavtaler/samarbeidsavtaler i alle Spekters virksomheter.