Norsk Helsenett SF - lokal enighet 2021

hysj.jpg
Image by Tumisu from Pixabay

Norsk Helsenett SF - lokal enighet 2021

Farmaceutene forhandler som del av SAN-gruppen i Norsk Helsenett SF. Partene lokalt har kommet til enighet i mellomoppgjøret 2021.

Grunnet forhandlingssystemet i Spekter er resultatet hemmelig, inntil SAN har kommet til enighet i øvrige forhandlinger i Spekters forhandlingsområde 4.

Konkrete resultater kommer når området er "lukket".