Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

– Et vitenskapelig tidsskrift, godkjent av Universitets- og høgskolerådet.
nft-forsider.jpg
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) er faglig og politisk organ for Norges Farmaceutiske 
Forening (NFF). NFT skal støtte opp under foreningens arbeid for å ivareta 
medlemmenes økonomiske, sosiale og faglige interesser.

NFT har egen nettside: www.farmatid.no

 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) har som mål å være et samlende forum for alle legemiddelinteresserte.

Hvem mottar NFT?
Tidsskriftet distribueres til alle medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening, det vil si farmasøyter innen eksempelvis apotek, sykehusapotek og farmasøytiske avdelinger, farmasøytisk industri, handel og engros, offentlig virksomhet og undervisning og forskning, samt til student- og pensjonistmedlemmer. NFT distribueres dessuten til fagbibliotek og fagtidsskrifter, helsepolitiske beslutningstakere og media.


Redaksjonen
Hanne Nessing, ansvarlig redaktør
Telefon: 21 02 33 46
E-post: hanne.nessing@farmaceutene.no

Linn Brændhaugen, grafisk designer
Telefon: 21 02 33 52
E-post: linn@farmaceutene.no

Lars Brock Nilsen, journalist
Telefon: 21 02 33 45
E-post:
lars@farmaceutene.no

Fagredaktører Redaksjonsutvalget

Sara Bremer
Ane Gedde-Dahl
Terkel Hansen
Marianne Hiorth
Reidun L.S. Kjome
Hedvig Nordeng

Ida Rudberg
Anne Berit Samuelsen

 

Jorunn Austad
Anne Katrine Eek
Hilde Fosnæs
Jørgen Huse
Linn L. Jacobsen
Elin Kristiansen
Line Nestli
Line Storesund Rondan
Hanne Nessing

 

NFT redigeres etter Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakaten.