Norges Farmaceutiske Forening taler farmasøytenes sak

-du kan være med og påvirke!

Hver gang det gjøres endringer i lover og forskrifter som omhandler legemiddelområdet, yrkesgruppen farmasøyter eller apotek, sendes endringsforslagene ut på høring.
Slik får Farmaceutene anledning til å uttale seg. Aktuelle høringer tas opp i sentralstyret, legges ut her og/eller sendes berørte seksjoner på e-post. 

Har du synspunkter på sakene som ligger ute til høring, hører vi gjerne fra deg!

Innspill meldes til nff@farmaceutene.no - husk å angi hvilken høring det gjelder.