Nordisk samarbeidsavtale

medlemsfordel_juridisk_bistand.png

Nordisk samarbeidsavtale

De nordiske farmasøytforeningene har et samarbeid som betyr at du som medlem i ett land, kan få bistand fra foreningen i et annet land.

Avtalen gjelder midlertidige arbeidsopphold på inntil seks måneder.

Avtalen er inngått mellom Norges Farmaceutiske Forening og:

Avtalen

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn