Nordisk samarbeid

dscf0198.jpg

Nordisk samarbeid

Nordisk Farmaceutunion (NFU) avholdes i august hvert år. NFU er en møteplass for representanter fra våre søsterorganisasjoner i Danmark, Finland, Sverige og Island. Årets vertskap er svenskene, som inviterte til Stockholm 14-16.august.  Hensikten med møtet er å fremme nordisk samarbeid og dra nytte av hverandres erfaringer og arbeidsmetoder.

 

 Et av de faste innslagene på møte-agendaen er en oppsummering av hva som har skjedd i de ulike landene siden forrige samling, både politisk og organisasjonsmessig. Dette året var også e-helse samt yrkeskvalifikasjonsdirektivet satt opp som temaer til diskusjon.  Møteprogrammet pleier også omfatte en ekskursjon. I år gikk turen til Ytterjärna litt sør for Stockholm,  der vi fikk en omvisning på den antroposofiske Vidarklinikken. Under besøket ble vi presentert for alternative behandlingsmetodene klinikken benytter. Nokså annerledes enn den vitenskapen skolemedisinen vi forholder oss til men interressant å lære mer.