Realfagskombinasjon

For å studere farmasi trenger du  studiekompetanse med en realfagskombinasjon.

For å studere farmasi trenger du  studiekompetanse med en realfagskombinasjon.