Farmasøyten følger legemiddelet fra molekyl til pasient

Farmasøyten jobber i apotek, på sykehus, i rådgivende tjeneste, farmasøytisk industri, grossistvirksomhet, offentlige kontrollorganer, innen undervisning og forskning og innen nyere fag- og satsningsområder som bioteknologi og miljøkjemi.

Farmasøyten jobber i apotek, på sykehus, i rådgivende tjeneste, farmasøytisk industri, grossistvirksomhet, offentlige kontrollorganer, innen undervisning og forskning og innen nyere fag- og satsningsområder som bioteknologi og miljøkjemi.