Apoteker kan være medlem av Farmaceutene

Før apotekdriften i Norge ble deregulert var apotekerne arbeidsgivere, og medlemmer av Apotekforeningen. I dag er apotekere stort sett mellomledere i apotekkjeden, og hjertelig velkommen som medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening.

Før apotekdriften i Norge ble deregulert var apotekerne arbeidsgivere, og medlemmer av Apotekforeningen. I dag er apotekere stort sett mellomledere i apotekkjeden, og hjertelig velkommen som medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening.