Farmasiens historie går tilbake til år 2600 f.kr.

Farmasiens historie og behandling av sykdom med legemidler, går tilbake til rundt år 2600 f.kr i Babylon. 

Farmasiens historie og behandling av sykdom med legemidler, går tilbake til rundt år 2600 f.kr i Babylon.