Legemiddelkompetanse

En farmasøyts legemiddelkompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon til klinisk bruk av legemidler.

En farmasøyts legemiddelkompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon til klinisk bruk av legemidler.