Bredest ekspertise

Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest ekspertise på legemidler?

 

Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell med bredest ekspertise på legemidler?