Foreningens jurist

Foreningens jurister tilbyr gjennomlesning av CV og/eller arbeidskontrakt når du skal søke jobb.

Foreningens jurister tilbyr gjennomlesning av CV og/eller arbeidskontrakt når du skal søke jobb.