Kommunefarmasøyt

Flere norske kommuner har tilsatt sin egen kommunefarmasøyt?

I Trondheim, Drammen og Stavanger kommune jobber farmasøyter med å kvalitetssikre og systematisere rutiner på et overordnet nivå for legemiddelhåndtering ved sykehjem, i andre institusjoner og i hjemmebasert omsorg i kommunen. Blir du landets neste kommunefarmasøyt?

Flere norske kommuner har tilsatt sin egen kommunefarmasøyt?