FEVU - godkjente aktiviteter

  • «Medikamentell behandling hos nyretransplanterte»  27.01.2014, medlemsmøte i Aust- og Vest-Agder
  • «Vintermøte»,  23.01.2014, Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi                      
  • «Diabetes - nye legemidler, nye konsepter» 26.11.2013, RELIS (Vest) temakveld          
  • «Farmasidagene 2013» 30.10.2013-01.10.2013, Norsk Farmasøytisk Selskap
  • «Implementation of Clinical Pharmacy» 16.10.2013, ESCP (European Society of Clinical Pharmacy)
  • «Kreft og prioritering» 10.04.2013, Dagens Medisin Arena         
  • «Emnekurs i endokrinologi»  06.03.2013, Oppdalsuka, Den norske Legeforening
  • «Aseptisk arbeidsteknikk» 29.11.2013, foredrag for sykepleiere ved OUS, Ullevål
  • «QP-kurs», 20.11.2012, Norsk Farmasøytisk Selskap
  • «Vätskeketerapi »  12-14.11.2012, Läkemedelsakademiet i samarbeid med sykehusapotekforetakene