Før du tar medisinen din ...

før du tar medisinen din har farmasøyter vært involvert i alle ledd for å sikre optimal kvalitet, sikkerhet og effekt av legemidlet.

Farmasøyter er den gruppen autorisert helsepersonell som har bredest ekspertise på legemidler. Vår kompetanse dekker hele spennet fra forskning via produksjon til klinisk bruk av legemidler.

før du tar medisinen din har farmasøyter vært involvert i alle ledd for å sikre optimal kvalitet, sikkerhet og effekt av legemidlet.