FEVU - slik søker du om poeng

Lurer du på hvordan du går frem for å få FEVU-poeng for arrangementer du selv har deltatt på eller er med på å arrangere? Sender du inn en søknad med (lenke til) agenda for arrangementet har du det du trenger for å få vurdert din søknad for FEVU-poeng. Både kursarrangører og privatpersoner kan søke  om FEVU-poeng. Her er hvordan du går frem. 
 

 For aktiviteter det ikke er søkt om FEVU-godkjenning for fra før: 

-fyll ut søknadsskjema, husk å angi tid og forsøke beskrive den faglige aktiviteten best mulig

-legg ved agenda/program for aktiviteten 

--> Poengene registreres på den enkelte deltager på en av to måter: kursarrangør sender inn deltagerbevis eller deltagerliste ELLER den enkelte deltager logger seg inn på Min side, søker opp arrangementet i listen over godkjente FEVU-aktiviteter og bekrefter deltagelse på dette i etterkant av arrangement. 

For aktiviteter som allerede er godkjent for FEVU-poeng: 

Også her finnes det to måter å få poeng registrert på, ENTEN ved at

-kursarrangør sender inn deltagerliste i etterkant av arrangementet, poeng registreres på medlemmets profil i Farmaceutenes medlemsregister

ELLER ved at det enkelte medlem 

-logger seg inn på Min Side, klikker på snarveien "Jeg ønsker å registrere deltagelse på kurs" , leter opp den aktuelle aktiviteten medlemmet har deltatt på og klikker nederst til venstre på siden i den grønne boksen "Jeg har deltatt på denne aktiviteten". Poengene vil da registreres på medlemmet og saldo for FEVU-poeng vil automatisk oppdateres.