Kretser

Som medlem av NFF hører du til i en geografisk krets. Tilhørigheten avgjøres av arbeidsplassens plassering. Eksempelvis kan et medlem være bosatt i Oslo, jobbe i Drammen og dermed tilhøre Buskerud krets.
Dersom du for tiden ikke er yrkesaktiv vil du ha tilhørighet i den kretsen du bor.

Aust-Agder
Buskerud
Hedmark
Hordaland og Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Nordland
Oppland
Oslo og Akershus
Rogaland
Telemark
Troms og Finnmark
Trøndelag
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Studentene ved høgskoler og universitet og tilsvarende studenter ved utdanningssteder i utlandet danner egen krets, NFF Student-krets .
Studentene tilhører denne også i praksisperioder.

Hver krets har sin fadder fra Sentralstyret. Fadderordningen for kretsene har som mål å styrke kontakten mellom medlemmene og foreningens politiske ledelse.
Siden 2006 har Sentralstyrets medlemmer fordelt kretsene seg i mellom. Oversikt over kretser med tildelte faddere finner du her.