NMD-oppgjøret 2020 går til fase 3

vitus.jpg

NMD-oppgjøret 2020 går til fase 3

Farmaceutenes bedriftsutvalgsstyre (HTV-gruppen) møtte Norsk medisinaldepot AS til bistandsforhandlinger 16. oktober, uten å komme til enighet.

Partene hadde først forhandlet lokalt 8. og 9. september, uten å komme til enighet.

Da partene møttes til ny forhandlingsrundet 16. oktober hos Spekter, lyktes det heller ikke å komme til enighet.

Forhandlingene går nå til fase 3 (sentrale parter) som foreløpig har berammet forhandlinger til fredag 20. november.