NHO forhandlinger

I NHO-området er det ikke "forhandlinger" i tradisjonell forstand. Farmaceutene har inngått hovedavtale med NHO, og er i prosess med å etablere overenskomster i virksomheter der vi har minst tre medlemmer, og derfor kan etablere bedriftsgruppe og velge tillitsvalgt. I disse virksomhetene vil tillitsvalgte ha en rolle i diskusjonen om rammene for lønnsoppgjøret.

I de virksomhetene der vi ikke har inngått avtaler, er det arbeidsgiver som til sist avgjør hva den enkelte farmasøyt skal få i lønnsooppgjør.

I begge tilfeller oppfordrer vi hver enkelte farmasøyt må ta initiativ til en lønnssamtale med arbeidsgiver, for å avklare eventuelle forventninger til lønnsoppgjøret.