NHO

Hvis arbeidsgiver er medlem av NHO, kan tre eller flere medlemmer av Farmaceutene i virksomheten gå sammen i en bedriftsgruppe, og kreve tariffavtale.

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) har medlemmer ansatt i virksomheter som er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Farmaceutene har fra desember 2016 inngått hovedavtale med NHO. Det betyr at i bedrifter der vi er tre medlemmer, eller flere, kan vi danne bedriftsgruppe, velge tillitsvalgt, og etablere overenskomst. Overenskomst vil gi tillitsvalgt rett til informasjon og medbestemmelse, og det gir bedriftsgruppen en rolle i lønnsoppgjøret.

I bedrifter der vi ikke har overenskomst, må alle lønns- og arbeidsvilkår avtales direkte mellom den enkelte farmasøyt og arbeidsgiveren. Unntakt for dette er eventuelle virksomheter som er pliktige medlemmer av Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA), der pensjonsvilkårene er lovbestemt.

Forhandlinger

Les mer om forhandlinger i NHO-området.