#NFF4000

kampanje_nff4000_artikkel_enkel.png

#NFF4000

Nå er vi nesten 4000 medlemmer, og vi trenger din hjelp for å nå målet!

Forutsatt at vi når 4000 medlemmer før årsskiftet, er alle som har vervet et medlem høsten 2017 med i trekningen av gratis kontingent for 2018!

Den ordinære vervekampanjen løper til 15. desember. Følg med på nettsidene og på Facebooksiden vår!

Målet for kampanjen #NFF4000 er å nå 4000 medlemmer!

Ekstra-kampanje ut 2017:

Forutsatt at vi når målet om 4000 medlemmer i foreningen pr 1. januar 2018, trekker vi ett års gratis medlemskap blant alle som i løpet av annet halvår 2017 har vervet ett eller flere medlemmer (studentmedlem eller ordinært medlem).

Alle som verver ordinære medlemmer blir uansett belønnet i tråd med den ordinære vervekampanjen.

Ordinær vervekampanje i perioden 15/9 - 15/11:

  • Nye medlemmer får gratis medlemskap første hele måned
  • Alle som verver et nytt medlem* mottar ett gavekort** per nytt medlem

Jo flere medlemmer du verver, jo flere gavekort får du
NB! Husk å føre opp ververs navn i kommentarfeltet på innmeldingsskjemaet!

Innmelding gjøres her!

*Vervepremien utløses når man verver et nytt yrkesaktivt medlem, ikke ved verving av studentmedlemmer eller pensjonister.
**Gavekortene sendes til ververs postadresse.