NFF-A tariffkonferanse 16.3.15

NFF-A tariffkonferanse 16.3.15

Det arrangeres tariffkonferans for NFF-A 16. - 17.3.15. Invitasjon sendes dirkekte til registrerte tillitsvalgte. Dersom du ikke har motattt invitasjon, ta kontakt på nff@farmaceutene.no

Her finner du foreløpig program for samlingen.