NFF-F tariffkonferanse 2016

NFF-F tariffkonferanse 2016

8.2.16 – 9.2.16

Sted: Clarion Collection Hotel Folketeateret, Oslo

Målgruppe

Forhandlingsutvalgene for sykehusapotekene, sykehus og helseforetak. Forhandlingsutvalgene bør bestå av tre personer, inkludert foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt for virksomheten.

Kursavgift

Kursavgift er NOK 0,-. Farmaceutene betaler også reise og opphold. Dersom avtalen i ditt tariffområde ikke gir rett til fri med lønn, dekker vi også lønnstapet.

Læringsmål

Tariffkonferansen skal gi målgruppen ny kunnskap om forhandlinger og forhandlingsprosesser. Det vil videre bli satt av tid til diskusjoner knyttet til innkomne forslag til overenskomstene, og mulige krav til oppgjøret.

Program

Her finner du programmet, det tas forbehold om nødvendige justeringer.

Rett til fri

Dette er regulert i hovedavtalen i de ulike tariffområdene:

  • Virke: Hovedavtalen kap VII § 7-7
  • Spekter: Hovedavtalen § 26 (ansatte) + § 52 (tillitsvalgte)
  • Staten: Hovedavtalen § 34
  • KS: Hovedavtalen del B § 3-6

Arbeidsgivers adgang til å nekte deg fri for å delta på tillitsvalgtskurs er svært begrenset. Hvis du nektes fri skal du skriftlig be om en skriftlig begrunnelse på avslaget, og omgående ta kontakt med oss på kurs@farmaceutene.no for å få bistand.

Påmelding

Vi har sendt personlig invitasjon pr Questback til alle aktuelle deltakere. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, men mener du burde hatt det, ta kontakt på kurs@farmaceutene.no

Foiler fra tariffkonferansen

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn