(Nesten) tilbake til normalen i apotek

corona-4916955_1920.jpg
Pixabay.com: Thor Deichmann

(Nesten) tilbake til normalen i apotek

Særavtalene om avvikende varslingsfrist for arbeidsplaner utløp 31. mai i Boots og NMD/VItusapotek. I Apotek 1 forlenges avtalen for noen apotek.

Både i Boots og NMD/Vitusapotek er driftssituasjonen nå så normalisert at det ikke var nødvendig å forlenge særavtalene om avvikende varslingsfrist for endring av arbeidsplaner.

I Boots betyr det at varslingsfristene i apotekoverenskomsten gjelder fullt ut, altså fire ukers varsel, slik det fremgår av punkt 4-2.

I NMD/Vitusapotek betyr det at varslingsfristene i overenskomstens del B gjelder fullt ut, altså fire ukers varsel, slik det fremgår av punkt 3.4.

Apotek 1

I Apotek 1 er særavtalen forlenget ut juni, men kun for de apotek som fortsatt har permitterte ansatte (ca 20), eller som fortsatt har åpningstid som avviker fra normalen (ca 91). I disse apotekene gjelder fortsatt en tredagers frist.

Dersom du er usikker på om ditt apotek er omfattet av særavtalen, ta kontakt med HTV-gruppen.

For øvrige apotek hos Apotek 1 gjelder nå de ordinære varslingsfristene i apotekoverenskomsten fullt ut, altså fire ukers varsel, slik det fremgår av punkt 4-2-