Nesten 80 prosent har allerede fått jobb

farmasistudenter_illustrasjon_1_of_1.jpg

Nesten 80 prosent har allerede fått jobb

Og mer enn halvparten av kullene er ansatt i faste stillinger, viser Farmaceutenes kartlegging blant nyutdannede og studenter.

Undersøkelsen ble tatt opp blant Farmaceutenes 395 studentmedlemmer i perioden 26. mai til 15. juni, og fikk 199 svar. Av disse ble 66 uteksaminert som reseptarfarmasøyt eller provisorfarmasøyt våren 2017.

– Det er første gang Farmaceutene gjennomfører en slik undersøkelse, og svarene er viktige i vårt løpende arbeid med studenter og nyutdannede, sier forhandlingssjef Jon Ole Whist.

Undersøkelsen viser en større andel faste stillinger blant nyutdannede provisorfarmasøyter (62 %) sammenliknet med reseptarfarmasøyter (42 %).

Autorisasjon og Altinn

Undersøkelsen viste at bare en snau tredjedel av årets kull hadde logget inn på Altinn og sjekket at rett kontaktinformasjon var registrert. Selv om utdanningsinstitusjonene sender lister over uteksaminerte studenter til Helsedirektoratet, starter ikke saksbehandling av autorisasjoner før studenten har betalt behandlingsgebyr. Denne betalingsinformasjonen sendes elektronisk.

 – Det er svært viktig å sjekke kontaktinformasjonen på Altinn. Helsepersonelloven og apotekloven stiller klare krav til at autorisasjonen skal være utstedt før man starter i jobben, sier Whist.

-       ­Minstelønn er ikke normlønn

Whist benytter anledningen til å minne alle som skal søke jobb, og bytte jobb, om viktigheten av å forhandle betingelsene med arbeidsgiver før man signerer kontrakten.

 – Inngangslønnen i arbeidslivet har en tendens til å følge deg gjennom hele karrieren. Det er derfor viktig å forsøke å forhandle bedre betingelser enn det man først blir tilbudt. Husk at ”minstelønn” kun er et minimum, det skal ikke være normen, sier Whist.

Farmaceutene har som et generelt råd at alle som skal bytte jobb sjekker lønnsstatistikken på nettsidene. I tillegg er det lurt å ta en prat med tillitsvalgt hos ny arbeidsgiver før man signerer, slik at man kan rådføre seg om lønnsnivået og fremme et realistisk lønnskrav.

Gjennomgang av arbeidsavtaler

Ved siden av lønnsstatistikken har alle medlemmer hos Farmaceutene muligheten til å be om en gjennomgang av sin tilbudte arbeidsavtale ved skifte av jobb. Dette er et tilbud 50 % av respondentene kjente til.

 

jonolewhist_1_of_1.jpg
Jon Ole Whist, forhandlingssjef i Farmaceutene.
– Gjennomgang av arbeidsavtaler er blant temaene vi tar opp på jobbsøkerkursene våre, og det er gledelig å se at 65 % av de nyutdannede kjenner dette tilbudet, forteller Whist.

Sommerjobb

Undersøkelsen tok også for seg status for studentene sommeren 2017, og resultatet viser at 70 % jobber i farmasirelevante stillinger, 5 % gjennomfører praksis, 15 % jobber i ikke-farmasirelevante jobber eller søker jobb, 5 % er i permisjon eller studerer, og kun 5 % har ferie.

 – Som student i sommerjobb er det viktig å vite at lover og avtaler gjelder fullt ut, sier forhandlingssjef Whist.

Farmasistudenter har samme adgang som reseptarfarmasøyter og provisorfarmasøyter til å be om hjelp fra tillitsvalgte eller sekretariatet.

– Vi oppfordrer alltid til å forsøke å finne ut av det lokalt, sier Whist, men legger til:

- Pass likevel på å gjøre egne notater, for sikkerhets skyld. Hvis arbeidsgiver ikke holder det som er lovet, er dokumentasjon gull verdt!