Nei, arbeidsgiver kan ikke trekke deg i lønn, kun fordi det står i arbeidsavtalen

Pixabay.com dollar-2091763_1920.jpg
Pixabay.com

Nei, arbeidsgiver kan ikke trekke deg i lønn, kun fordi det står i arbeidsavtalen

Nettstedet Frifagbevegelse.no melder om en viktig dom fra Frostating lagmannsrett. Dommen slår fast at det ikke er nok med en standardtekst i arbeidsavtalen om rett til å korrigere feilutbetalinger.

Mange arbeidsgivere opererer med arbeidsavtaler der det står en standardformulering om at arbeidsgiver kan korrigere feilutbetalinger på neste lønnsutbetaling, altså ensidig foreta trekk i lønn hvis arbeidsgiver mener det er skjedd en feil.

Dommen fra Frostating lagmannsrett

Den nye dommen fra Frostating lagmannsrett (LF-2020-73757) slår fast at en standarklausul ikke er nok.

Frifagbevegelse.no omtaler saken som gjelder Eltel Network-ansatte som ble trukket i lønn, etter at staten hadde endret diettsatsene i 2018. 200 personer ble berørt, nå har lagmannsretten kommet fram til at lønnstrekket var urettmessig.

Til Frifagbevegelse.no sier Torstein Johansen, distriktssekretær i EL og IT Forbundet at – Dette er en viktig dom, som har konsekvenser langt utover denne ene saken, det er en veldig lettelse. Han har fulgt saken som i bunn og grunn handler om hvordan man skal forstå en mye brukt standardklausul i arbeidsavtalen:

"Er det ved lønningsdag foretatt feil utlønning, kan arbeidsgiver foreta den nødvendige justeringen ved neste eller påfølgende lønningsdager."

– Det står mye rart i arbeidsavtalene folk inngår og dette er en gjenganger som vi støter på ganske ofte, forklarer Johansen.

Viktig å kjenne til for farmasøyter

– Dette er en type klausul som vi også treffer på i svært mange arbeidsavtaler vi får til gjennomsyn, sier Jon Ole Bjørklund Whist, forhandlingssjef i Farmaceutene. – Lagmannsretten stadfester nå den praksis som Sivilombudsmannen fastlo for offentlig sektor helt tilbake i 2001, forklare Whist.

Han forteller at foreningens jurister bruker å gjøre medlemmer oppmerksomme på denne formuleringen, slik at medlemmene ikke aksepterer ensidig lønnstrekk, uten å be foreningen om bistand. Hvordan man skal gå frem er hvis man utsettes for ensidig trekk i lønn er beskrevet i denne artikkelen.

Whist forteller at hovedtillitsvalgte og foretakstillitsvalgte er informert om problemstillingen, og skryter av Apotek 1 som har fjernet denne typen standartklausuler fra sine arbeidsavtalemaler. – Nå får vi håpe at øvrige farmasøytarbeidsplasser kjenner sin besøkelsestid, og rydder opp de også, avslutter Whist.