Nedbemanning og omstilling

Nedbemanning og omstilling

I dagens arbeidsliv er nedbemanning og omstilling mer hovedregelen, enn unntaket. Selv om det kan være gode og legitime grunner til at det må omstilles eller nedbemannes, finnes det prosedyrer i lov og avtaleverk som må følges.

Nedbemanning har også konsekvenser for den enkelte farmasøyt som blir berørt. Det er derfor viktig at tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt og sekretariatet får beskjed – umiddelbart – dersom du får kunnskap om at det skal omstilles eller nedbemannes ved ditt apotek/i din virksomhet.

Kontakt oss på bistand@farmaceutene.no, og sett din hovedtillitsvalgte på kopi. 

Du må være logget inn for å lese resten av teksten


Logg inn