Nasjonal faglig veileder "Bruk av opioider – ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter" er ferdigstilt

Nasjonal faglig veileder "Bruk av opioider – ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter" er ferdigstilt

Nasjonal faglig veileder "Bruk av opioider – ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter" er ferdigstilt og publisert på nettsidene til Helsedirektoratet.
Hilde Frøyland, avdelingsleder og cand. pharm. ved Diakonhjemmets sykehusapotek, Oslo har representert Norges Farmaceutiske Forening i arbeidsgruppen.

Grunnen til at en rekke vestlige land har spesifikke veiledere for akkurat denne gruppa vanedannende legemidler, er at behandling med opioider mot langvarige ikke-kreftrelaterte smerter i sjeldne tilfeller er nødvendig til tross for at faren for alvorlige bivirkninger og avhengighetssyndrom er stor. Hvis behandlende helsepersonell ikke følger veiledende anbefalinger er det en dyrkjøpt erfaring at pasienter som allerede har store lidelser, påføres enda større problemer.

Veilederen forsøker å formidle at behandlende helsepersonell bør ha to tanker i hodet samtidig. På den ene siden bør pasienter med sterke, spesifikke og langvarige smerter som har prøvd all annen behandling kunne få prøve opioider når indikasjonene er oppfylt. På den andre siden må behandlende helsepersonell alltid være oppmerksom på at opioider er sterkt vanedannende. Etter noen uker med døgnkontinuerlig bruk utvikles fysisk avhengighet og etter lengre tids bruk vil en del pasienter utvikle problematisk bruk og i noen tilfeller et avhengighetssyndrom.

Veilederen finner du her