Nå sender vi ut lønnsundersøkelse for 2020

baerenett_farmaceutene.jpg

Nå sender vi ut lønnsundersøkelse for 2020

Lønnsundersøkelsen er grunnlag for lønnsstatisitikken, som er det viktigste verktøy for å heve farmasøyters lønn! Vi trekker 20 vinnere av bærenett blant dere som svarer.

Siden lønnsoppgjøret 2020 ble forsinket grunnet Covid-19, vet vi at ikke alle fikk beskjed om ny lønn, og etterbetaling, før nyttår. Noen har fått det i forbindelse med januar-lønnen, og de fleste andre får det i februar. Vi sender derfor ut lønnsundersøkelsen i uke 4 - men ber om at dere som ennå ikke har fått lønnsoppgjøret utbetalt, VENTER med å svare.

For medlemmer ansatt på sykehus er lønnsoppgjøret ennå ikke avsluttet, grunnet mekling, og dere vil motta lønnsundersøkelsen når meklingen er avsluttet.

Lønnsstatistikken - vårt viktigste verktøy

Farmaceutene er den absolutt største fagforening for norske farmasøyter, og vår lønnsstatistikk gir den beste oversikten over lønnsnivået for farmasøyter som profesjon. En høy svarprosent er avgjørende for statistikkens troverdighet, og det er derfor svært viktig at alle medlemmer svarer.

Statistikken blir sendt ut basert på registrerte arbeidsforhold, og det betyr at medlemmer som jobber mer enn ett sted, vil få den tilsendt flere ganger - og må svare flere ganger.

Selve undersøkelsen skal være mulig å besvare på 2-3 minutter, dersom du har lønnsslippen lett tilgjengelig. Svarene suppleres med grunnlagsdata fra medlemssystemet.

Er du usikker på om vi har korrekte data registrert, logg inn og sjekk i dag! Her finner du veileder for bruk av min side. Eventuelle feil kan meldes oss på medlemsregister@farmaceutene.no

Svar og vinn bærenett

Blant alle som svarer, trekker vi ut 20 heldige vinnere av Faramceutenes bærenett.