— Myndighetene må bli mer proaktive

Rønnaug Larsen
Farmaceutene.no

— Myndighetene må bli mer proaktive

Leder Rønnaug Larsen og Farmaceutene støtter Diabetesforbundet i kampen om å få på plass en offentlig refusjonsordning for stikkefrie blodsukkermålere.

Farmaceutene mener norske legemiddelmyndigheter må bli mer proaktive når det gjelder god pasientsikkerhet.

I en nylig sak på NRK mener Diabetesforbundet at det haster med å få på plass en slik refusjonsordning for pasienter som i dag kun får refundert utgifter for bruk av tradisjonelle måleinstrumenter.

Ved å slippe å stikke hull på huden slipper man infeksjonsfare, sparer man pasienter for harde og såre fingertupper – i tillegg til at man kan få en mer kontinuerlig måling og unngår mange brukerfeil. Det er mange nye stikkefrie metoder som prøves ut, og her bør godkjenningsprosessen «speedes» opp for å få gode produkter mer tilgjengelig for alle.

En metode er å skanne glukosenivået i vevsvæske via en sensor i armen, i stedet for at man må stikke hull i huden for å måle blodsukkernivået. For personer som må stikke seg mange ganger for dagen vil en slik skanning kunne være til stor lettelse. Dette gjelder kanskje spesielt for barn som ofte ikke klarer å forstå hensikten med å måtte stikke seg. En slik metode vil også kunne avhjelpe når andre må bistå - for eksempel ansatte på skole og i barnehage.

Produkter som gjør slike skanninger finnes på markedet, men inngår per i dag ikke på «blå resept». Det begrenser tilgjengeligheten, og her bør man tenke på hvilke ressurser som kan bespares ved at pasientsikkerheten økes. Vi mener den nye teknologien bør inn i blåresept-ordningen så raskt som mulig.

Rønnaug Lars, leder i Farmaceutene