Multidose er mye mer enn ren logistikk

img_6523.jpg

Multidose er mye mer enn ren logistikk

Farmaceutens leder, Rønnaug Larsen, er svært skuffet over Apotek1 og NMDs håndtering av pasientsikkerheten i sin befatning med Stavanger-anbudet, og håper dette ikke har skadet multidosebrukeres tillit til mottatte legemidler og multidose.

— Alle farmasøyter som jobber med legemiddelleveranser, som multidose, vet at dette omfatter mye mer enn ren logistikk. Vel så viktig er alle kommunikasjonsprosesser og informasjonsflyt rundt legemidlene som leveres. I Stavanger hadde derfor farmasøytene som var med i utarbeidelsen av anbudet, spisset kravene til kommunikasjon, informasjon og samarbeid mellom grossisten/apoteket og kunden/legene. Mye tyder på at NMDs ledelse likevel ikke helt hadde forstått kompleksiteten av hva de leverte tilbud på, sier Larsen.

Rammer alle multidosebrukere
— Hendelsene rammer dessverre ikke bare de multidosebrukerne som ikke har fått det de skal ha, men også alle som har fått trygge leveranser - og det er jo faktisk de aller fleste! Mediedekningen av multidosefeilene har i tillegg vært stor, noe som gjør at også uberørte kan bli skeptiske. Så dette er bare trist for alle parter, sier Larsen.

Skuffet over håndteringen
— Det er også skuffende å se Apotek1 sin håndtering av overføringen av komplette ordinasjonskort til NMD, og at det gikk så langt at både Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Datatilsynet måtte involveres, sier Larsen og fortsetter:
— Hvem er det som blir mest skadelidende når noe går galt i overføringen mellom anbud? Pasientene! sier Larsen og henviser til Stavanger kommunes redegjørelse til Statens legemiddelverk: «Samarbeidsklimaet per dags dato mellom grossistene er en stor utfordring for kommunene og pasientene».

Farmasøyter i kommuner
Norges Farmaceutiske Forening jobber for at kommuner skal bruke mer farmasøytisk kompetanse, ikke bare ved å ansette kommunefarmasøyter, men også ved å bruke apotek i kommunen mer.
— Kanskje kommune og apotek kunne inngå samarbeid om at innbyggere kan gå på apoteket for å vaksinere seg? Bedre tilgjengelighet vil gi økt vaksinasjondekning for eksempel for influensa. Skal dette gå i orden må imidlertid kommunene ha tiltro til apotekeierne, konstaterer Larsen.

Bekymringsmelding
Norges Farmaceutiske Forening har tidligere i år sendt bekymringsmelding til Apotekforeningen om de faglige utfordringene etableringskappløpet om apotekmarkedsandeler fører til i apotek. Bekymringer som ikke blir delt av bransjeforeningen.
— Er det de samme tendensene som vises her? At toppledelsen hos legemiddelgrossistene/Norges største apotekeierne heller ikke her forstår hvilke prosesser som må til for å trygge pasientsikkerheten når legemidler skal leveres ut? spør Farmaceutenes leder og presiserer:
— Det er toppledelsen som legger hånden på vektskålen i balansen mellom pasientsikkerhet og kommersielle aksjonærhensyn.

LES MER OM BAKGRUNNEN FOR SAKEN HER:
10.03.2019: Svar på krav om redegjørelse til Statens legemiddelverk (for hvilke utfordringer kommunene har opplevd med leveransene til NMD)
08.03.2019: Vurderer krisestab etter problemer med multidose
05.03.2019: Apotek 1 mener Stavanger kommune sprer usannheter
05.03.2019: Ålesund avkrefter Apotek 1s påstander om påvirkning
05.03.2019: Datatilsynet krever redegjørelse fra Apotek 1
04.03.2019: Mener Apotek 1 setter kommersielle interesser foran pasientsikkerheten
20.02.2019: Har sendt bekymringsmelding om etableringskappløp