Mellomoppgjøret 2017 i staten

anders_kvam.jpg
Akademikerne

Mellomoppgjøret 2017 i staten

- Vi er veldig fornøyd med at all lønn skal fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, og at den utdaterte lønnstabellen nå fjernes, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Som del av Akademikerne stat kom Farmaceutene til enighet med staten lørdag morgen. Medlemmene får et lønnsoppgjør på linje med frontfagets ramme på 2,4 prosent – og det blir avsatt 0,85 prosent til lokale forhandlinger i år.

- Årets oppgjør er enda et skritt i retning av et moderne lønnssystem. Vi er fornøyd med at alle lønnstillegg i sin helhet går til lokale forhandlinger. Årets resultat er akseptabelt med begrensede midler til rådighet, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Årets oppgjør var en oppfølging av avtalen som ble inngått i fjor, da man startet arbeidet med en modernisering av lønnssystemet. I tillegg til at forhandlingene er flyttet ut lokalt, fjernes lønnstabellen med lønnstrinn. Nå får Akademikernes medlemmer lønn oppgitt i kroner.

- Endringene som nå gjøres er viktig for at staten skal være en attraktiv arbeidsplass for akademikere. For arbeidsgiver er det viktig å kunne bruke lønn som virkemiddel for å beholde og tiltrekke seg riktig kompetanse Høy kompetanse i statlige virksomheter er en forutsetning for gode velferdstjenester til befolkningen, sier Kvam.

Akademikerne har over flere år jobbet for en endring av lønnssystemet i staten, på linje med det man har i kommune-Norge siden 2002. Fortsatt gjenstår viktige grep, understreker forhandlingslederen: - Vi har oppnådd mye, men skulle gjerne kommet enda lenger med moderniseringen – blant annet knyttet til lønnsrammer og stillingskoder. Dette vil vi fortsette å jobbe for.

Her kan du laste ned informasjonsskriv om oppgjøret.

Lokale lønnsforhandlinger vil skje ved den enkelte arbeidsplass i løpet av høsten.

For å forberede de tillitsvalgte til de lokale forhandlingene arrangeres det regionale dagssamlinger i regi av Akademikerne over hele Norge. Alle tillitsvalgte, potensielle tillitsvalgte, og medlemmer som skal delta i forhandlingsdelegasjonene er velkommen til å melde seg på. Informasjon om tid og sted for samlingene, og påmeldingslenke, finnees på Akademikernes nettsider.

I tillegg arrangerer Farmaceutene 3. mai et medlemsmøte for medlemmer i staten på Sentralen i Oslo.

Til orientering vil det også bli arrangert et mer omfattende kurs i lokale forhandlinger i samarbeid med Legeforeningen, Psykologforeningen, Tannlegeforeningen og Veterinærforeningen. Dette finner sted i Stockholm 7. og 8. september, invitasjoner sendes straks ut.