Meld deg på Pasientsikkerhetskonferansen 2014

Meld deg på Pasientsikkerhetskonferansen 2014

Sted: Radisson BLU Scandinavia Hotell, Oslo

Dato: 8. september kl 9.00 til 16.30 og 9. september kl 9.00 til 15.30

Målgruppe: Ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Påmeldingsfrist: Snarest

 

 

Konferansen, som Farmaceutene er medarrangør av , har i år en egen sesjon om legemiddelsikkerhet. Sesjonen ledes av vår representant i programkomiteen Laila I. Bruun.

 

Tema i legemidelsikkerhetssesjonen:

 

Verktøy for samstemming ved Bent Larsen

 

Det medisinske pakningsvedlegget - begripelig for lekperson? ved Julie From

 

Erfaringer fra bytte av digitalisbehandling ved farmasøyt og rådgiver i RELIS Anne Grønstad

 

Oppfølging av legemiddelbehandling i sykehjem ved kommunefarmasøyt i Trondheim Astrid Gilje Hageler

 

Konferansen vil gi FEVU-poeng.

 

For mer informasjon og påmelding:

 

http://www.kunnskapssenteret.no/_public/pasientsikkerhetskonferansen/index.htm